Skydda ditt hem från fuktskador

Fukt- och vattenskador i ditt hem kan uppstå på olika sätt och kan orsaka enorma kostnader och behovs av fuktmätare fuktskada. Till exempel kan vatten sippra in i ditt hem genom en läcka eller så kan fukt bildas i luften från matlagning. Enligt försäkringsbolagens analyser kostar fuktskador i Sverige årligen cirka 10 miljarder kronor. Dock täcker inte försäkringsbolagen alla typer av fuktskador så kostnaderna är sannolikt ännu högre.

Även om det kan vara svårt att förutse olyckor och dolda fel i hemmet, så finns det mycket du kan göra för att skydda ditt hem från fuktskador. Faktum är att det finns en rad sätt kontrollera fuktnivåerna i ditt hem och några av dessa är att:

• Åtgärda läckage.
• Ventilera krypgrunden.
• Stänga av apparater.
• Vädra och använda luftkonditionering.
Höja temperaturen.
• Vara uppmärksam på mattor.Fuktskada - vatten• Anpassa dig efter klimatet och typ av konstruktion.
Topp 7 sätt att kontrollera fuktnivåerna
1. Åtgärda läckage – Ett av de viktigaste sätten att kontrollera fuktnivåerna och därmed skydda hemmet från fuktskador, är att använda ett effektivt avvattningssystem där det finns tillräckligt med rännor och stuprör som leder bort vatten från huset. Även marken bör förberedas för att förhindra läckage genom att låta den slutta bort från huset.

2. Ventilera krypgrunden – Att ventilera krypgrunden och lägga plastskydd där kommer att förhindra fukt att tränga in från marken. read more